Kontakt
Formularz zgłoszeniowy Virtua Lingua


Dane kontaktowe pole nieobowiązkowe pole nieobowiązkowe
Kurs Wielkość grupy Tryb nauki
Preferowane dni nauki Preferowane godziny nauki
Inne Pole nieobowiązkowe

* Wysłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do Virtua Lingua (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. O Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).